Všeobecné podmínky

1. Provozovatelem služeb inzertního serveru Inzercenaklik.cz (dále jen „server“) je fyzická osoba – Michal Pilař, Kojetín 80, Havlíčkův Brod, 580 01, IČO 09971513 (dále jen „provozovatel“).

2. Server slouží pro inzerci a prodej konkrétních produktů a služeb. Dále server umožňuje zdarma zveřejňovat a hledat nabídky zboží a služeb fyzickým či právnickým osobám (dále jen „uživatelé“).

3. Na serveru je zakázána inzerce, která není v souladu se zákony či jiným nařízením České republiky. Na serveru je zakázána opakovaně vkládaná ta samá inzerce, nejednoznačně inzerované produkty či služby, podezřelá či podvodná inzerce. Na serveru je zakázána inzerce erotických inzerátů, služeb či pomůcek.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu nebo jej jakkoliv upravit bez náhrady, pokud je dle jeho názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný nebo porušuje všeobecné podmínky serveru.

5. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

6. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Inzercenaklik.cz ani za způsob jakým služby Inzercenaklik.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

8. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

9. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.

10. Uživatel registrací nebo přidáním inzerátu souhlasí se zpracováním osobních údajů.

11. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb serveru nebo těchto podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím služby kontakt v patičce serveru nebo na e-mail info@inzercenaklik.cz.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.